Natuur in diverse vormen, je vindt het in Nederland

2020 is bij uitstek het jaar geworden waarin meer Nederlanders dan ooit vakantie vierden in eigen land. Daarom hebben veel mensen ontdekt dat Nederland onder meer qua natuur heel veel te bieden heeft. Dit blijkt al uit het feit dat Nederland liefst 21 nationale parken heeft, en dat op het beperkte oppervlakte dat ons land heeft. Deze natuurparken hebben elk een heel eigen karakter. In dit artikel wordt eerst een van de bekendste natuurgebieden Nederland beschreven, waarna we eindigen met een natuurgebied dat nog relatief onontdekt is.

natuurgebieden Nederland

Veluwe

De Veluwe is een groot en bosrijk gebied in de provincie Gelderland. Het is moeilijk vast te stellen wat precies de grenzen van de Veluwe zijn. Wel kan gesteld worden dat dit natuurgebied ongeveer liefst duizend vierkante kilometer groot is. Naast bossen vind je op de Veluwe volop vennen, beken, heidevlaktes en zandverstuivingen. Veel diversiteit qua beplanting dus, maar ook wildspotters zitten op de Veluwe goed. Het bekendste deel van de Veluwe is ongetwijfeld Nationaal Park Hoge Veluwe. In dit gebied is het natuurgebied extra goed beschermd. Buiten personeel en boswachters is hier ook geen gemotoriseerd verkeer. Bezoekers bewegen zich dus per fiets of te voet voort.

natuurgebieden Nederland

Verdronken Land van Saeftinghe

Daar waar de Veluwe tot de bekendste en mooiste natuurgebieden van Nederland hoort, daar is het Verdronken Land van Saeftinghe bij het grote publiek heel wat minder bekend. Het grootste deel van dit gebied ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft hier een enorm schorrengebied met een uitgestrekte brakwaterwildernis. In deze hoedanigheid is dit een terrein waar vele wad- en zeevogels broeden, rusten en foerageren. Hiermee wordt dit gebied door bezoekers als een onaangetast landschap ervaren, een landschap waar de getijden en de zee de dienst uitmaken.